Martha Flora - Leren over dementie

Menu

Module 4: de leefomgeving

Hoe maak ik het thuis veilig en prettig voor iemand met dementie? Hoe kan ik zijn/haar leefomgeving zo optimaal mogelijk inrichten?

Doelgroep:
Uitvoerende teams en managementteams in de sector VVT, intramuraal of extramuraal

Duur:
4 dagen (2 contactdagen en 2 dagen thuis)

Resultaat:

  • basiskennis hoe de leefomgeving de zelfredzaamheid van iemand met dementie kan ondersteunen.
  • professioneel handelen in het bieden van passend prikkelaanbod in de leefomgeving
  • deelnemers zijn zich bewust van de eigen beleving die zij hebben bij het bieden van een passend prikkelaanbod
  • deelnemers kennen de dilemma’s die het autonoom handelen van de mens met dementie kan oproepen bij het samenleven van mensen met dementie

Ik wil meer weten over De Martha Flora Hippocampus

Meer in deze categorie

Module 1: persoonlijk welbevinden Module 2: de familie Module 3: gezondheid en ziekte Losse modules