Martha Flora - Leren over dementie

Menu

Module 3: gezondheid en ziekte

Wat houdt de ziekte dementie precies in? Welke vormen en fases zijn er eigenlijk? En welke symptomen horen daar bij?

Doelgroep:
Uitvoerende teams en managementteams in de sector VVT, intramuraal of extramuraal

Duur:
4 dagen (2 contactdagen en 2 dagen thuis)

Resultaat:

  • verdieping dementiekennis in relatie tot cognitieve, gedragsmatige, psychiatrische en lichamelijke symptomen en veroudering in zijn algemeenheid
  • professioneel handelen en methodisch werken bij veranderingen in de mentale of fysieke gesteldheid van bewoners
  • deelnemers onderkennen het belang van methodisch werken en het hanteren van de eigen beleving daarbij
  • deelnemers kennen de dilemma’s die iemand met dementie kan oproepen, zowel in het handelen als bij bij gezondheidsvraagstukken

Ik wil meer weten over De Martha Flora Hippocampus

Meer in deze categorie

Module 1: persoonlijk welbevinden Module 2: de familie Module 4: de leefomgeving Losse modules